Om kreativitet, entreprenörsskap och det självvalda livet som egen företagare.